شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

* هاتف *

+ *عشق رسوايي محض است كه حاشا نشود عاشقي با اگر و شايد و اما نشود . شرط اول قدم آن است كه مجنون باشيم هر كسي در به در خانه ي ليلا نشود . دير اگر راه بيفتيم، به يوسف نرسيم سرِ بازار كه او منتظر ما نشود . لذت عشق به اين حسِّ بلا تكليفي ست لطف تو شاملم آيا بشود؟ يا نشود؟ . من فقط رو به روي گنبد تو خم شده ام كمرم غير درِ خانه ي تو تا نشود* .

* هاتف *
*هر قَدَر باشد اگر دورِ ضريح تو شلوغ/ من نديدم كه بيايد كسي و جا نشود/ بين زوّار كه باشم كرمت بيشتر است/ قطره هيچ است اگر وصل به دريا نشود*
* هاتف *
مُرده را زنده كُنَد خوابِ نسيم حرمت/ كار اعجاز شما با دَمِ عيسا نشود/ امن تر از حرمت نيست، همان بهتر كه/ كودكِ گمشده در صحن تو پيدا نشود
* هاتف *
بهتر از اين؟! كه كسي لحظه ي پابوسيِ تو/ نفس آخر خود را بكِشد پا نشود / دردهايم به تو نزديك ترم كرده طبيب/ حرفم اين است كه يك وقت مداوا نشود!
* هاتف *
من دخيلِ دلِ خود را به تو طوري بستم/ كه به اين راحتي آقا گره اش وا نشود/ بارها حاجتي آورده ام و هر بارش/ پاسخي آمده از سمت تو، الّا نشود
* هاتف *
امتحان كرده ام اين را حرمت، ديدم كه/ هيچ چيزي قسم حضرت زهرا نشود/ آخرش بي برو برگرد مرا خواهي كُشت/ عاشقي با اگر و شايد و اما نشود/*(مرتضي احمديان)
* هاتف *
امام رضا-ع: هرکس در مجلسي نشيند که امر ما در آن زنده مي شود در روزي که قلب ها مي ميرند، قلبش نخواهد مرد . . . التماس دعا
عشق رسوايي محض است كه حاشا نشود..عاشقي با اگر و شايد و اما نشود..افرين
* هاتف *
تشکرازهمه بزرگواران...
ساعت ویکتوریا
* هاتف *
رتبه 23
113 برگزیده
3314 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top