شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*کمال آدمي در جهان چند است ـ اقوال نيک و افعال نيک و اخلاق نيک و معارف ـ هر که در اين چهار چيز به کمال رسيد به کمال خود رسيد.*..

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ *سلام* امشب يکي از چهار شبي است که در تمام سال به شب زنده داري و احيا، ممتاز است ولو ده دقيقه
تسبیح دیجیتال
گروه *سرّسلوك *
vertical_align_top