شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*کمال آدمي در جهان چند است ـ اقوال نيک و افعال نيک و اخلاق نيک و معارف ـ هر که در اين چهار چيز به کمال رسيد به کمال خود رسيد.*..

پيام‌هاي اتاق

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

* هاتف *

+ حضرت استاد علامه جوادي آملي(حفظه الله تعالي) * مرگ پوسيدن نيست بلکه از پوست به در آمدن است: اگر مرگ پوسيدن بود انسان که مي‌ميرد مي‌پوسد،وديگر خبري نيست در حاليکه مرگ از پوست به در آمدن و به عالَم ابد رسيدن است کما هو الحق آن وقت ما بايد بدانيم کجا مي‌رويم يا نه ؟اين به حيات ابدي ما وابسته است در تعيين سرنوشت و سرشت زندگي اين طرف ما مؤثّر است.* .
* هاتف *
اين تعليم ديني ماست به ما نگفتند برويد نزد استاد بگوييد ما فلان کتاب فقه يا فلسفه مي‌خواهيم او را به خدا قسم بدهيد بگوييد براي من مکاسب يا بدايه و نهايه بگو اين طور که نگفته اند اينها درسي است که معمولي مي‌گويند اما گفته اند وقتي به قبرستان رسيديد آنها را به خدا قسم بدهيد بگوييد چه خبر است از آنجا به ما بگوييد چه کار بکنيم؟ اين راه است.
درب کنسرو بازکن برقی
گروه *سرّسلوك *
vertical_align_top