شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*کمال آدمي در جهان چند است ـ اقوال نيک و افعال نيک و اخلاق نيک و معارف ـ هر که در اين چهار چيز به کمال رسيد به کمال خود رسيد.*..

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ آمدن به اين اتاق رو خيلي دوست دارم.
* هاتف *
سلام،تشکر ازحضور سبز شما ،استاد پس لطفا ازاين به بعد دست خالي تشريف نياوريد!منتظر فيد هاي ناب شما هستيم
هادي قمي
تصحيح ميکنم: آمدن براي استفاده را خيلي دوست ميدارم :)
سرّسلوك
سلام بر بزرگوران! فايده هم بدهيد
هادي قمي
فاقد شيئ نميتواند معطي باشد
* هاتف *
زير ديپلم صحبت بفرمائيد اساتيد بزرگوار ما هم دريابيم فرمايشاتتان را!
تسبیح دیجیتال
گروه *سرّسلوك *
vertical_align_top