شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*کمال آدمي در جهان چند است ـ اقوال نيک و افعال نيک و اخلاق نيک و معارف ـ هر که در اين چهار چيز به کمال رسيد به کمال خود رسيد.*..

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ امام علي عليه السلام: خَيْرُ الْمَواهِبِ الْعَقْلُ. (غررالحکم، ص 420) آدمي را، گره گشا، عقل است ... روشني بخش و رهنما، عقل است سَرورِ مومنان، علي فرمود ... بهترين بخششِ خدا، عقل است...
ساعت ویکتوریا
گروه *سرّسلوك *
vertical_align_top