شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*کمال آدمي در جهان چند است ـ اقوال نيک و افعال نيک و اخلاق نيک و معارف ـ هر که در اين چهار چيز به کمال رسيد به کمال خود رسيد.*..

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ پيامبر اکرم (ص) فرمودند: گناه براي غير گناهکار هم شوم است: اگر بر او عيب گيرد به همان مبتلي مي شود، اگر او را غيبت کند گناه کرده، و اگر به گناه رضايت دهد در آن شريک شده است. الفردوس ج2 ص249
ساعت دماسنج
گروه *سرّسلوك *
vertical_align_top