شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*کمال آدمي در جهان چند است ـ اقوال نيک و افعال نيک و اخلاق نيک و معارف ـ هر که در اين چهار چيز به کمال رسيد به کمال خود رسيد.*..

پيام‌هاي اتاق

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

* هاتف *

+ آيت الله قاضي(ره)«هيچ وقت نبايد مأيوس شد و شخص نبايد از ديرکرد نتيجه،دست از کار سير و سلوک خود بردارد؛ زيرا ممکن است کسي به تدريج با ناخن خود زمين را بخراشد و سپس ناگهان به اندازه گردن شتر آب زلال و روان جاري شود».
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
گروه *سرّسلوك *
vertical_align_top