شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*کمال آدمي در جهان چند است ـ اقوال نيک و افعال نيک و اخلاق نيک و معارف ـ هر که در اين چهار چيز به کمال رسيد به کمال خود رسيد.*..

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر

* هاتف *

+ سيدهاشم حداد از شاگردان مبرّز به نقل از مرحوم قاضي(ره)مي‌گفت: «خواندن آيات: «کهيعص» «حم-عسق» «وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا» براي دفع دشمن بسيار مفيد است.
mp3 player شوکر
گروه *سرّسلوك *
vertical_align_top