شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
به نام آنکه ستاگان را همچون چراغ هايي در آسمان بر افرشت

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر

* هاتف *

+ چرا فضا سياه است؟* *
* هاتف *
با وجود خورشيد و ستاره هاي نوراني ديگر، فضا پر از نور است، پس چرا ما هميشه آن را تاريك و سياه رنگ مي بينيم پرتوهاي نور هميشه در يك خط مستقيم حركت مي كنند و فقط زماني كه به سطحي برخورد و بازتاب پيدا كنند و مسير شان عوض مي شود، مي توان آنها را ديد.
* هاتف *
به ليزرهاي كوچك اسباب بازي دقت كنيد. وقتي آنها را روشن مي كنيد نمي توانيد مسير حركت پرتو نور را ببينيد ولي اگر آن را به طرف سطحي بگيريد، مي توانيد نقطه كوچك قرمز رنگ را روي آن ببينيد. پرتوهاي نور را زماني مي شود ديد كه به يك شئ برخورد كنند و بازتاب نور از آنها به چشم ما برسد. در اين حالت ما آن جسم را كه با نور روشن شده است مي بينيم.
* هاتف *
تاريكي نشان دهنده نبود نور نيست. فضا پر از نور ستارگاني مانند خورشيد است، ولي از آن جايي كه چشم مسير حركت نور را نمي بيند و در فضا هيچ چيز، حتي مولكول هاي هوا هم وجود ندارد و خلااست، نور بازتاب نمي كند و در نتيجه ما فضا را تاريك و سياه مي بينيم.
* هاتف *
ممنون ازشماآشناي قريب/خوش اومدين..

* هاتف *

+ *نه تنها کره زمين? بلکه تمام ستاره ها و سياره ها به نوعي داراي نيوري کشش هستند. دانشمندان? اين کشش را جاذبه مي نامند. هر چه قدر يک ستاره يا سياره ? فشرده تر و بزرگتر و به اشياي ديگر نزديک تر باشد? آن اشيا را با قدرت بيشتري به سوي خود جذب مي کند. خورشيد از سياره ها بسيار فاصله دارد? اما به قدري بزرگ است که جاذبه قوي آن ? سبب چرخش ساير سياره ها به دور خودش مي شود.* .
هادي قمي
@};-

* هاتف *

+ گاهي زمين از ميان مدار بعضي دنباله دارها مي گذرد .* در اين هنگام ذرات دور دنباله دار ( مثل سنگ ها و … ) زمين را بمباران مي كنند و در جو زمين مشتعل مي شوند* .اين پديده را* رگبار شهاب* مي نامند و شهاب هاي زيادي در زمان نسبتاً كوتاهي در مسيرهاي تقريباً موازي به جو زمين برخورد ميكنند .
* هاتف *
زمان هر رگبار شهاب در هر سال را مي توان پيشگويي كرد نام رگبارهاي شهاب برگرفته از صورت فلكي منشأ آنها است رگبار شهاب بزرگ جديد ( يك طوفان شهاب ) رگبار لئوفيد نوامبر 1999 بود و انتظار مي رفت كه هزاران شهاب سنگ در هر ساعت داشته باشد
اسپايکا
شهاب ها مسير خاصي دارن؟ فقط تو ي مسير خاصي از ي جاي خاصي مي آن يا اينکه نه پراکندن؟
کوثر...
اگه اشتباه نکنم بيستم مرداد هم يه بارش شهابي برساووشي داريم؟

* هاتف *

+ ستاره دنباله دار يك جسم سماوي كوچك يخي است كه در مداري به دور خورشيد مي گردد و از يك هسته ( جامد ، يخي ،‌گاز و غبار ) و هاله گازي ( بخار آب ، دي اكسيدكربن و ديگر گازها ) و يك دنباله طويل ( متشكل از غبار و گازهاي يونيزه )‌تشكيل شده است
* هاتف *
ستاره دنباله دار يك جسم سماوي كوچك يخي است كه در مداري به دور خورشيد مي گردد و از يك هسته ( جامد ، يخي ،‌گاز و غبار ) و هاله گازي ( بخار آب ، دي اكسيدكربن و ديگر گازها ) و يك دنباله طويل ( متشكل از غبار و گازهاي يونيزه )‌تشكيل شده است
* هاتف *
وقتي كه ستاره دنباله دار به خورشيد نزديك مي شود . دنباله آن تغيير مي كند ، دنباله آن به دليل باد خورشيدي دورتر از خورشيد قرار مي گيرد . طول دنباله مي تواند تا 250 ميليون كيلومتر بر سد و بيشتر از آنچه است كه ما مي توانيم ببينيم ، ستاره دنباله دار در مدارهاي شديداً مختلف المركز خود فقط وقتي كه نزديك خورشيد است قابل مشاهده است
اسپايکا
جالب / عکس نيومد

* هاتف *

+ *جاذبه يا گرانش نيرويي است که همه چيز را به سوي مرکز زمين مي کشاند. قوه جاذبه سبب سقوط اجسام? جلوگيري از معلق ماندن انسان در فضا و گردش کره ماه مي شود. هنگامي که ما جسمي را وزن مي کنيم. در واقع مقدار نيروي جاذبه وارد برآن جسم را اندازگيري مي کنيم. هر چقدر مواد تشکيل دهنده يک جسم فشرده تر باشد? آن جسم سنگين تر به نظر مي رسد.* .
هادي قمي
@};-

* هاتف *

+ هنگامي كه ماه بين زمين وخورشيد قرار گيرد ’غير قابل رؤيت ميشود زيرا اولا طرف صورت زمين در سايه است ودرثاني موضع ماه در آسمان به خورشيد نزديك ميشود ودر نتيجه ماه در تابش خورشيد گم مي گرد .موقعي كه ماه از خط زمين –خورشيد كمي دور ميشود قادريم هلال نازك لبه روشن ماه را ببينيم *هنگامي كه ماه در طرف مقابل زمين نسبت به خورشيد واقع ميشود’صورت آن كاملا روشن شده وآسمان را در بر ميگيرد شكلهاي متوالي كه از*
* هاتف *
*شكلهاي متوالي كه از ماه ايجاد شده است ’به عنوان اهله آن شناخته ميشود .*

* هاتف *

+ سنگيني ماه كشش گرانشي قوي رابوجود مي آوردكه در نتيجه آن مساحت هاي بزرگي از خشكي حاصل مي گردد واقيانوس هادرامتدادخط زمين –ماه ازچندسانتيمترتاچند متربه سمت خارج بالا مي آيند *واين پديده اي است كه به آن جزرومد گفته ميشود.* .
هادي قمي
کشش گرانشي يعني چه؟ سنگيني ماه چه معني اي ميدهد؟

* هاتف *

+ *وقتي که شهاب با سرعت زياد وارد جو زمين مي‌شود، بر اثر برخورد با هوا آن قدر گرم مي‌شود که به درخشش در مي آيد و به صورت خط نوري درخشنده ديده مي‌شود و سپس به سرعت ناپديد مي‌شود. گاهي شهاب آن قدر بزرگ است که همه ماده آن ذوب نمي‌شود و مقداري از آن باقي مي‌ماند و به صورت يک قطعه سنگ يا آهن به زمين مي‌خورد که آنها را شهابسنگ مي‌گويند.* . .
* هاتف *
عده شهابسنگها بسيار اندک است. بيشتر شهابها بسيار کوچکند، خيلي کوچکتر از آنکه به صورت شهابسنگ به زمين برسند. ممکن است يک شهاب از نوک مداد بزرگتر نباشد، اما باز هم مي‌درخشد و به صورت خطي نوراني جلو مي‌کند.
* هاتف *
شهابهاي کوچک بسيار فراوانند. در واقع ، گاهي به نظر مي‌آيد که زمين از ميان ابر بسيار بزرگ و انبوهي از اين اجسام ريز مي‌گذرد. اين رويداد را بارش شهاب ناميده‌اند.

* هاتف *

+ *اين اجسام کوچک در هوا مي‌سوزند و بارش شهاب هر اندازه هم درشت باشد، هرگز چيزي به زمين نمي‌رسد.* . .
+ بيش از يک ماه مي‌گذرد که اين اتاق بالا نيامده .
* هاتف *
:(
مابيشتر

* هاتف *

+ صبح دوشنبه 16 مرداد 1391 لحظه اي تاريخي براي بشر است. فرود مريخ نورد جديد ناسا به اسم Curiosity يا همان کنجکاوي بر سطح مريخ و به طور دقيق تر بر دهانه اي به نام گيل.
* هاتف *
MSL يا همان آزمايشگاه علمي مريخ که گفته مي شود پرهزينه ترين ماموريت رباتيک مريخ است در اصل براي کشف آثار حيات به مريخ سفر کرده و بسيار پيشرفته تر از مدل هاي قبلي مريخ نوردهاست.
* هاتف *
اين مريخ نورد مجهز به ابزارهاي علمي بسيار پيشرفته است و آزمايشگاهي بسيار مدرن همراه خود دارد تا در همانجا سنگها و مواد سطح مريخ را مورد آزمايش قرار دهد .
* هاتف *
درحقيقت پس از ماموريت موفقيت آميز مريخ نوردهاي روح و فرصت که سال هاي زيادي رو در سطح مريخ براي کاوش و کشف و افزايش آگاهي بشري سپري کردند حالا نوبت به ابزاري توانمندتر رسيده تا انسان رو براي رسيدن به سوالات بي پاسخ کند راهنمايي کند.
+ هنگام انفجار و فرو پاشي ستارگان، گازها و موج هاي حاصل، ترکيبي بسيار زيبا بمانند گل رُز ايجاد مي کنند. عکس ناسا (NASA) که توسط تلسکوپ هابل گرفته شده است ( اين پديده در قرآن مجيد در سوره الرحمن آيه 37 ) بيان گرديده است:
* هاتف *
*فإذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان* هنگامي که آسمان از هم پاشيده شود و مانند رنگ سرخي رُز(گلگون) درآيد.
+ *سياهچاله ناحيه اي از فضاست كه مقدار بسيار زيادي جرم در آن تمركز يافته و هيچ شيئي نمي تواند از ميدان جاذبه آن خارج شود*...
* هاتف *
http://atcce.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_-1969.htm
* هاتف *
* يک سياهچاله يک جسم متناقض کيهاني است . يک ستاره تاريک ، يک جسم کاملا" نا مرئي ، يک زندان براي نور .* اين جسم يک مرز دارد که هر چيز وارد آن شود بازگشتي نخواهد داشت ، ما اين مرز را افق رويداد مي خوانيم . يک کره که هر چيز وارد آن شود براي ابديت اسير آن مي شود ، مکاني که ديگر امکان فرار از آن نيست . جايي که در آن سطح جامد وجود ندارد *. در اين هنگام هر چيز حتي نور مکيده مي شود* ..
همه 5 نظر
اسپايکا
خيليييييييي جلب بود.........خدا کنه کسي اسيرش نشه :)
* هاتف *
ايشالا!..

* هاتف *

+ *زمين در حالي كه به دور محورش مي چرخد در مدار به دور خورشيد نيز حركت ميكند*.تمام منظومه شمسي ما به ارامي به دور كهكشان راه شيري مي چرخد. كهكشان راه شيري به گروه محلي كهكشان ها، جايي كه خودش نيز در ان حركت مي كند، تعلق دارد.
* هاتف *
زمين سالي يکيار دور خورشيد مي گردد.مدار اين حرکت تقريباً يک بيضوي است که خورشيد در يکي از کانونهاي آن قرار دارد
* هاتف *
سرعت اين حرکت زمين 30 کيلو متر در ثانيه است. نبايد تصور کرد، خورشيد فقط دور خود مي گردد، بلکه خورشيد خود با سرعت 20 کيلو متر در ثانيه نسبت به ثوابت حرکت مي کند، و در اين حرکت زمين را هم با خود مي برد.
همه 6 نظر
* هاتف *
بله همينطوره..
هادي قمي
احسنتم بارک الله
ساعت دماسنج
گروه * نجوم *
vertical_align_top